Privacy Policy

PRIVACY POLICY

This Privacy Policy sets out the principles for the processing of personal data collected via the online store www.hermat.com.pl (hereinafter referred to as the “Online Store”).
The owner of the Online Store and, at the same time, the data administrator is the company HERMAT with its registered office in Wieluń 98-300, 7 Sucharskiego Street, entered into the Register of Entrepreneurs of the National Court Register on 02.05.2017, NIP: 8322059948, REGON: 380101577, hereinafter referred to as HERMAT.
Personal data collected by HERMAT through the Online Store are processed in accordance with the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of natural persons in relation to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation), also referred to as RODO.
HERMAT takes special care to respect the privacy of Customers visiting the Online Store.
1 Type of data processed, purposes and legal basis
HERMAT collects information on natural persons performing a legal action not directly related to their business, natural persons conducting business or professional activities on their own behalf, and natural persons representing legal persons or organizational entities not being legal persons, to which legal capacity is granted by law, conducting business or professional activities on their own behalf, hereinafter collectively referred to as the Customers.
Customers’ personal data are collected in the case of:
(a) registration of an account in the Online Store, in order to create and manage an individual account. Legal basis: necessity to execute the agreement for providing the Account service (art. 6 par. 1 lit. b RODO);
b) placing an order in the Online Shop, in order to perform the sales agreement. Legal basis: necessity to execute the sales agreement (Article 6(1)(b) of RODO);
In the case of registering an account in the Online Shop, the Customer provides:
(a) e-mail address.
During the registration of an account with the Online Shop, the Customer independently sets an individual password to access his or her account. The Client can change the password, at a later time, according to the rules described in § 5.
When placing an order in the Online Store, the Customer provides the following data:
(a) e-mail address;
b) address data:
postal code and city;
country (state);
street with the house/flat number.
c) name and surname;
d) telephone number.
For Entrepreneurs, the above data scope is further extended to include:
(a) the business name of the Entrepreneur;
b) Tax Identification Number.
When using the Store’s website, additional information may be collected, in particular: the IP address assigned to the Customer’s computer or the external IP address of the Internet provider, domain name, browser type, access time, operating system type.
We may also collect navigational data from customers, including information about links and references they choose to click on or other actions taken in our Online Store. Legal basis – Legally justified interest (Article 6(1)(f) of the RODO), consisting of facilitating the use of services provided electronically and improving the functionality of these services.
For the purpose of establishing, investigation and enforcement of claims, certain personal data provided by the Customer as part of the use of functionalities in the Online Store may be processed, such as: name, surname, data on the use of services, if the claims arise from the manner in which the Customer uses the services, other data necessary to prove the existence of the claim, including the extent of damage suffered. Legal basis – legitimate interest (Article 6(1)(f) RODO), consisting of the establishment, investigation and enforcement of claims and defense against claims in proceedings before courts and other state authorities.
Providing personal data to HERMAT is voluntary, in connection with concluded sales agreements or provision of services via the Store’s website, with the reservation, however, that failure to provide the data specified in the forms in the Registration process prevents the Registration and creation of a Customer Account, and in the case of placing an order without the Customer Account Registration will prevent the submission and processing of the Customer’s order.
2 To whom is the data provided or entrusted and how long is the data stored?

Dane osobowe Klienta przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta HERMAT przy prowadzeniu Sklepu Internetowego. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom HERMAT co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).
a)            Podmioty przetwarzające. HERMAT korzysta z dostawców, którzy przetwarzają dane osobowe wyłącznie na polecenie HERMAT. Należą do nich m.in. dostawcy świadczący usługę hostingu, usługi księgowe, dostarczający systemy do marketingu, systemy do analizy ruchu w Sklepie Internetowym, systemy do analizy skuteczności kampanii marketingowych;
b)           HERMAT korzysta z dostawców, którzy nie działają wyłącznie na polecenie i sami ustalają cele i sposoby wykorzystania danych osobowych Klientów. Świadczą oni usługi płatności elektronicznych oraz bankowe.
Lokalizacja. Dostawcy usług mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
Dane osobowe Klientów przechowywane są:
a)            W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez HERMAT tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić HERMAT i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.
b)           W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez HERMAT tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.
W przypadku dokonania zakupu w Sklepie Internetowym, dane osobowe mogą być przekazywane, w zależności od wyboru Klienta, następującym podmiotom w celu dostarczenia zamówionych towarów:
a)            firmie kurierskiej;
b) poczcie polskiej
c)            firmie InPost Paczkomaty Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, świadczącej usługi dostawy i obsługi systemu skrytek pocztowych (Paczkomaty);
Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Klientom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania Sklepu Internetowego do preferencji Klientów, a także administrowania Sklepem Internetowym.
W przypadku skierowania żądania HERMAT udostępnia dane osobowe uprawnionym organom państwowym, w szczególności jednostkom organizacyjnym Prokuratury, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
3 Mechanizm cookies, adres IP
Sklep Internetowy używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez HERMAT na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej Sklep Internetowy, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia” oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez HERMAT produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Sklep Internetowy. Dają też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych produktów w Sklepie Internetowym.
HERMAT wykorzystuje dwa typy plików cookies:
a)            Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputerów Klientów.
b)           Cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Klienta i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Klientów.
HERMAT wykorzystuje cookies własne w celu:
a)            uwierzytelniania Klienta w Sklepie Internetowym i zapewnienia sesji Klienta w Sklepie Internetowym (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Sklepu Internetowego ponownie wpisywać loginu i hasła;

b)           analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci korzystają ze Strony Internetowej Sklepu, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.
HERMAT wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu:
a)            popularyzacji Sklepu Internetowego za pomocą serwisu społecznościowego facebook.com (administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii);
b)           zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Gemius Traffic (administrator cookies zewnętrznego: Gemius S.A. z siedzibą w Warszawie);
c)            zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA);
d)           prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Klienta z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy Google AdSense (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA);
e)           prezentacji Certyfikatu Rzetelny Regulamin za pośrednictwem serwisu internetowego rzetelnyregulamin.pl (administrator cookies zewnętrznego: Rzetelna Grupa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie).
Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Klientów Sklepu Internetowego. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Klientów wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Klienci mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Sklepu Internetowego będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
Poniżej przedstawiamy jak można zmienić ustawienia popularnych przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies:
a)            przeglądarka Internet Explorer;
b)           przeglądarka Microsoft EDGE;
c)            przeglądarka Mozilla Firefox;
d)           przeglądarka Chrome;
e)           przeglądarka Safari;
f)            przeglądarka Opera.
HERMAT może gromadzić adresy IP Klientów. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Sklep Internetowy przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem. Adres IP jest wykorzystywany przez HERMAT przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Sklepu Internetowego, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Sklepu Internetowego.
Sklep Internetowy zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. HERMAT nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące.
4 Prawa osób, których dane dotyczą
Prawo do cofnięcia zgody – podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO.
a)            Klient ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił HERMAT.
b)           Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody.
c)            Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez HERMAT zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.
d)           Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Klienta żadnych negatywnych konsekwencji, może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem HERMAT może świadczyć jedynie za zgodą.
Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych – podstawa prawna: art. 21 RODO.
a)            Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli HERMAT przetwarza jego dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes, np. marketing produktów i usług HERMAT, prowadzenie statystyki korzystania z poszczególnych funkcjonalności Sklepu Internetowego oraz ułatwienie korzystania ze Sklepu Internetowego, a także badanie satysfakcji.
b)           Rezygnacja w formie wiadomości e-mail z otrzymywania komunikatów marketingowych dotyczących produktów lub usług, będzie oznaczać sprzeciw Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych, w tym profilowania w tych celach.
c)            Jeżeli sprzeciw Klienta okaże się zasadny i HERMAT nie będzie miał innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych, dane osobowe Klienta zostaną usunięte, wobec przetwarzania których, Klient wniósł sprzeciw.
Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – podstawa prawna: art. 17 RODO.

a)            Klient ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych.
b)           Klient ma prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:
dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;
wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o jego zgodę;
wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych w celach marketingowych;
dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;
dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie Państwa członkowskiego, któremu HERMAT podlega;
dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.
c)            Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, HERMAT może zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega HERMAT. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z usług HERMAT, czy też dodatkowo adresu zamieszkania/adresu korespondencyjnego, numeru zamówienia, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z zawartymi umowami sprzedaży lub świadczeniem usług.
Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – podstawa prawna: art. 18 RODO.
a)            Klient ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych. Zgłoszenie żądania, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwia korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. HERMAT nie będzie też wysyłał żadnych komunikatów, w tym marketingowych.
b)           Klient ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych osobowych w następujących przypadkach:
gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas HERMAT ogranicza ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni;
gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych Klient zażąda ograniczenia ich wykorzystania;
gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wykorzystywane ale są one potrzebne Klientowi w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
gdy wniósł sprzeciw wobec wykorzystania jego danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na szczególną sytuację – ochrona interesów, praw i wolności Klienta przeważa nad interesami, które realizuje Administrator, przetwarzając dane osobowe Klienta.
Prawo dostępu do danych – podstawa prawna: art. 15 RODO.
a)            Klient ma prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy przetwarza dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, Klient ma prawo:
uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;
uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych Klienta albo o kryteriach ustalania tego okresu (gdy określenie planowanego okresu przetwarzania danych nie jest możliwe), o prawach przysługujących Klientowi na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
uzyskać kopię swoich danych osobowych.
Prawo do sprostowania danych – podstawa prawna: art. 16 RODO.
a)            Klient ma prawo do żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jego danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Klient, którego dane dotyczą ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym przez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, kierując prośbę na adres poczty elektronicznej zgodnie z §6 Polityki Prywatności.

Prawo do przenoszenia danych – podstawa prawna: art. 20 RODO.
a)            Klient ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczył Administratorowi, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych. Klient ma również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio takiemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. W takim przypadku Administrator prześle dane osobowe Klienta w postaci pliku w formacie csv, który jest formatem powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego i pozwalającym na przesłanie otrzymanych danych do innego administratora danych osobowych.
W sytuacji wystąpienia przez Klienta z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, HERMAT spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – HERMAT nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Klienta uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania – o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.
Klient może zgłaszać do Administratora skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzana jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących mu uprawnień.
Klient ma prawo żądać od HERMAT przekazania kopii standardowych klauzul umownych kierując zapytanie w sposób wskazany w §6 Polityki Prywatności.
Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.
5 Zarządzanie bezpieczeństwem – hasło
HERMAT zapewnia Klientom bezpieczne i szyfrowane połączenie podczas przesyłania danych osobowych oraz podczas logowania się do Konta Klienta w Serwisie. HERMAT stosuje certyfikat SSL wystawiony przez jedną z czołowych światowych firm w zakresie bezpieczeństwa i szyfrowania przesyłanych danych przez sieć Internet.
W przypadku, gdy Klient posiadający konto w Sklepie utracił w jakikolwiek sposób hasło dostępu Sklep Internetowy umożliwia wygenerowanie nowego hasła. HERMAT nie wysyła przypomnienia hasła. Hasło jest przechowywane w bazie danych w formie zaszyfrowanej, w sposób uniemożliwiający jego odczytanie. Celem wygenerowania nowego hasła należy podać adres e-mail w formularzu dostępnym pod linkiem „Przypomnij hasło”, podanym przy formularzu logowania do konta w Sklepie Internetowym. Nowe hasło zostanie automatycznie wysłane na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji lub zapisany w ostatniej zmianie profilu konta.
HERMAT nigdy nie wysyła żadnej korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej z prośbą o podanie danych do logowania, a w szczególności hasła dostępowego do konta Klienta.
6 Zmiany Polityki Prywatności
Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym HERMAT poinformuje Klientów z wyprzedzeniem 7 dni.
Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres info@hermat.com.pl.
Data ostatniej modyfikacji: 30.12.2018 r.