Odbojniki cylindryczne, wibroizolatory gumowo-metalowe